Title
Към съдържанието
Позиция 1: 2050 мм х 1350 мм
Двукрил прозорец - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно фикс (неотваряемо)
Двукрил прозорец - ляво двуосово отваряне, дясно фикс (неотваряемо)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
614
790728
905
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--891
1067
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--1087
1330
ETEM E45 с прекъснат термомост
1019
1229 1134
1350
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
662
729 --
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
824
918 945
1033
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 2: 1500 мм х 1500 мм
Двукрил прозорец - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно фикс (неотваряемо)
Двукрил прозорец - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно фикс (неотваряемо) 1500 мм х 1500 мм
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
554
729655
830
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--810
986
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--1013
1242
ETEM E45 с прекъснат термомост
952
11681053
1262
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
608
668--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
770
857864
952
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 3: 2050 мм х 1350 мм
Трикрил прозорец - двуосово отваряне (надясно) в средата, ляво и дясно фикс (неотваряемо)
Трикрил прозорец - двуосово отваряне в средата, ляво и дясно фикс (неотваряемо)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
648
857770
979
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--972
1175
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--1202
1472
ETEM E45 с прекъснат термомост
1121
13571235
1478
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
709
783--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
891
9991013
1121
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 4: 2050 мм х 1350 мм
Трикрил прозорец - ляво и дясно двуосово отваряне (ляво - наляво и дясно - надясно), в средата фикс (неотваряемо)
Трикрил прозорец - ляво и дясно двуосово отваряне, в средата фикс (неотваряемо)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
830
1094-
-
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--1195
1445
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--1478
1823
ETEM E45 с прекъснат термомост
1438
17621559
1883
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
925
1019--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
1154
12891276
1404
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 5: 2700 мм х 1700 мм
Трикрил прозорец - ляво и дясно двуосово отваряне (ляво - наляво и дясно - надясно), в средата фикс (неотваряемо)
Трикрил прозорец - ляво и дясно двуосово отваряне, в средата фикс (неотваряемо)*
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
1080
14041276
1465
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--1566
1877
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--1924
2349
ETEM E45 с прекъснат термомост
1809
22011998
2403
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
1181
1296--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
1465
16271661
1823
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 6: 3300 мм х 1500 мм
Четирикрил прозорец - в средата 2 двуосови отваряния (ляво - наляво и дясно - надясно), ляво и дясно фикс (неотваряемо)
Четирикрил прозорец - в средата 2 двуосови (отваряне наляво и отваряне надясно), ляво и дясно фикс (неотваряемо)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
1161
15121370
1728
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--1701
2045
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--2093
2552
ETEM E45 с прекъснат термомост
1958
23762160
2592
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
1269
1391--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
1573
17551789
1971
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 7: 2100 мм х 2100 мм
Балконска врата с прозорец - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно фикс (неотваряемо)
Балконска врата с прозорец - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно фикс (неотваряемо)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
736
1019925
1168
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--1141
1411
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--1411
1762
ETEM E45 с прекъснат термомост
1316
16131458
1762
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
824
945--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
1053
11811202
1330
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 8: 2800 мм х 2100 мм
Балконска врата с 2 прозореца - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно двуосово отваряне (надясно), в средата фикс (неотваряемо)
Балконска врата с 2 прозореца - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно двуосово отваряне (надясно), в средата фикс (неотваряемо)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
1087
14381310
1661
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--1627
1971
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--2012
2491
ETEM E45 с прекъснат термомост
1816
22552093
2531
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
1121
1249--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
1445
16201721
1897
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 9: 2800 мм х 2100 мм
Балконска врата с 2 прозореца - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно и в средата фиксове (неотваряемо)
Балконска врата с 2 прозореца - ляво двуосово отваряне (наляво), дясно и в средата фиксове (неотваряемо)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
938
12351127
1424
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--1404
1694
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--1728
2140
ETEM E45 с прекъснат термомост
1580
19241775
2113
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
992
1107--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
1262
14311458
1620
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Позиция 10: 700 мм х 2100 мм
Балконска врата - двуосово отваряне (наляво)
Балконска врата - двуосово отваряне (наляво)
Профил
Стъклопакет
Двоен (Бяло/4 сезона)
Троен (Ка/Бяло/4 сезона
Бял профил
Цветен профил
Бял профил
Цветен профил
REHAU EURO DESIGN 70 - 5 камерен профил
479
648540
709
REHAU SYNEGO - 6 камерен профил
--695
857
REHAU GENEO - 6 камерен профил
--878
1107
ETEM E45 с прекъснат термомост
857
1073918
1141
ALTEST PONY с непрекъснат термомост
527
587--
ALTEST ESKIMOS с прекъснат термомост
682
783749
844
* цена в лева с включено ДДС
** в цената са включени вземане на размери, демонтаж на старата дограма и монтаж на новата дограма
Понеделник - Петък: 8:30 - 17:30 ч.
Събота и Неделя - Почивни дни
© 2023 Almax. Уеб сайт, SEO и фотография от
Назад към съдържанието